SENICA KRUHOVÝ OBJAZD
Rozmer bollboardovej plochy: 5 x 2,5m
Počet plôch obchodná ulica: 9 ks 
Počet plôch Hurbanova ulica: 3 ks
CENNÍK PRENÁJMU
1 mesiac € 130 bez DPH
6 mesiacov € 550 bez DPH
12 mesiacov € 1000 bez DPH

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com